vigranti

 Valdes priekšsēdētājs  Aivars Bunkšis                                                      Mūsu Rekvizīti        

 Tālr. +37129229792   

aivars@vigranti.lv

 

Valdes loceklis  Jānis Baltmanis   

Tālr. +37129225281

 janis@vigranti.lv

 

Sagādes daļas vadītājs  Andris Ploksts    

Tālr. +37129333673   andris@vigranti.lv

 

Galvenā grāmatvede  Alda Butka          

Tālr/fakss 67932652   gramatvediba@vigranti.lv

 

Sekretāre Baiba Dreimane   

Tālr/fakss 67932652   baiba@vigranti.lv